Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Avrupa Dil Ödülü
Ana Bilim Dalımız 2009 yılında Avrupa Dil Ödülü'nü almıştır.
Çift Anadal Türkçe Öğretmenliği
Alman Dili Eğitimi Öğrencilerimize sunduğumuz Çift Anadal programlarına yeni olarak Türkçe Eğitimi eklenmiştir.
Çift Anadal Sınıf Öğretmenliği
Alman Dili Eğitimi Öğrencilerimize Sınıf Eğitimi Çift Anadal Programı sunulmaktadır.
Hacettepe Mezunları
Hacettepe Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin genel kurallara ulaşmak için tıklayınız!

Hacettepe Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin genel kuralların esas alınmasına karar verilmiştir:

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

SENATO KARARLARI

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 19.08.2021 27 2021 – 255

1) Mevcut şartlar altında eğitim-öğretim hizmetlerinin karma şekilde (yüz-yüze ve çevrim içi eş anlı olarak) yürütülmesinin uygun olacağı, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında;  Aşı programına dahil olan ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait PCR testi olan öğrencilerin dersleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip etmesi, mesafe kurallarına uyulmasının mümkün olmadığı durumlarda maske ve hijyen kurallarının sıkılaştırılması şartı ile mesafe kuralının esnetilebileceği (uygulama dersleri dahil); Aşı programına dahil olmayan veya ikinci doz aşısını olmakla birlikte henüz 15 gün geçmemiş öğrencilerin dersleri çevrim içi takip edebileceği.

2) Dönem içi sınavlarının çevrim içi yapılması, bu doğrultuda dönem içi değerlendirmelerinde çevrimiçi sınavlar dışında (düzenli ödev, düzenli küçük sınav, proje, araştırma gibi diğer etkili yöntemlerden yararlanılması, dönem sonu sınavlarının maske, mesafe ve hijyen koşullarının yerine getirilmesi şartıyla yüz yüze yapılması.

3.)Mevzuatın öngördüğu ̈yoklama koşulunun yüz yüze ya da çevrimiçi olarak aranması gerektiği.